12

2016 10 31

NASA paskelbė kreipimąsi į jaunus inžinierius, kviesdama juos toliau mokytis aeronavigacijos/astronautikos. Šia tematika siūloma sudominti ir studentus, bei moksleivius. Ką patvirtina įdėta nuotrauka.   JAV jau dabar yra keletas universitetų, kurie ruošia šios srities inžinierius. Tuo klausimu pastoviai leidžiamos mokslinės knygos ir žurnalai, rengiamos mokslinės konferencijos. Čia geru pavyzdžiu galėtu būti knyga    Howard D. Curtis    Orbital Mechanics for Engineering Students     Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach,Florida

Kosmosas tapo labai aktualia tema, kadangi visa eilė šalių (Kinija, Indija ir kitos) daro didžiules investicijas šia kryptimi. Tuo labiau, kad kosmosu labai domisi ir karinės struktūros.  Žinoma, kad tai ką sukuria firmos dirbančios kosmoso tematika, greitai tampa labai naudingu ir pelningu verslu Žemėje. Tačiau čia dirbantiesiems keliami labai aukšti kvalifikacijos reikalavimai. Reikia gerai žinoti matematiką ir fiziką.

Iš statistikos, kuri parodo kiek kiekvieną dieną buvo prisijungę prie mūsų svetainės kosmose.lt  ( šis skaičius  svyruoja nuo 3 iki 90) supratome, kad Lietuvoje besidominčiu kosmoso problemomis yra pakankamai daug.

Lietuvoje atsirado jaunų žmonių, kurie suprojektavo, pagamino ir pakėlė į kosmosą pirmuosius dirbtinius Žemės palydovus. Tai be abejo buvo pirmas krikštas. Sveikiname! Manome, kad jų darbai tęsiami.

Į mūsų darbus atkreipė dėmesį

–        Harvard‘s Department of Astronomy, Smithsonian Astrophysical Observatory and NASA Astrophysics Data System,

Donaldas Zanevičius Faustas Keršys
Magazine GEODESY AND CARTOGRAPHY 201 36(4); 160-163 has published article of Donaldas Zanevičius and Faustas Keršys TECHNOLOGIES FOR CALCULATING GEODETIC COORDINATES APPLYING H–GEOMETRY FUNCTIONS. (The article was written in Lithuanian). This article was cited in various international publications, including Harvard‘s Department of Astronomy, Smithsonian Astrophysical Observatory and NASA Astrophysics Data System (http://adsabs.harvard.edu/abs/2010GeCar..36..160Z )

Harvard University astronomers and Smithsonian Institution astronomers explore the cosmos together. The combination of the Harvard College Observatory (HCO) and the Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) is known as the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).      https://www.cfa.harvard.edu/

Institute for Theory and Computation  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

1070

–        Hi Donaldas,  Thank you for your interest in a future with SpaceX.   Sincerely.   The SpaceX Recruiting Team,

5aeec217d2ff410ba393ecddf5c7eca0

President Donald Trump, SpaceX and Tesla CEO Elon Musk.

atsisiųsti

Trump advisers Space plan: To moon, Mars and beyond

–        Donaldas, Thank you for your interest in Buzz Aldrin.  Sincerely

buzz

Buzz Aldrin Space Institute Formed at Florida Institute of Technology

 trump_buz

Buzz Aldrin’s Reactions to Donald Trump Talking About Space Are the Absolute Best

 

– zbMATH Berlin   (https://zbmath.org/about/   ) išleido Yoshihide Kozai (Suginam Tokyo) recenziją apie Donaldo Zanevičiaus knygą „ h-Geometry. Neo-sines in mechanics” Vilnius  2008.   Yoshihide Kozai (Suginam Tokyo)

(https://www.iau.org/administration/membership/individual/1985/   ) rašo „ In fact, they are the fundamental functions in h-geometry”. Daugiau apie tai  http://www.mokslasirtechnika.lt/mokslo-naujienos/pripazino-dr.-donaldo-zaneviciaus-h-geometrija.html

-International Science Congres Association (India) 2011m.  organizavo 1st International Science Congres (ISC-2011). Kiek vėliau Interntional  Virtual Congres išleido ISC-2011 pranešimus.        www.isca.co.in/E-Souvinor{a89d71235c61659fea82b2bb473e4c96de94ddba8916d931d1506f2688fccf36}202011.pdf  Tarp jų Donaldas Zanevičius Mathematics without π  and sinα, cosα(when angle αis being measured in degrees).    2015m gautas laiškas iš Indijos. Jame rašoma, kad 2015m. rugsėjo 8 – 9d. įvyks 1st International Young Scientist Congress, kurį organizuoja International Science Congress Association (ISCA). ISCA Direktorius Prof. Dipak Sharma pakvietė Dr. Donaldą Zanevičių atvykti į 1st International Young Scientist Congress (India) ir būti jo VYRIAUSIUOJU SVEČIU.

 Dr. Donaldas Zanevičius išrinktas (2014m.) member of The American Association of International Researchers (AAIR) kuri jungia 2000  narių iš viso pasaulio. American Research Institute for Policy Development.

 

–         Dear Dr.Donaldas Zanevičius: I have downloaded and studied your honorable work.

Thank you for your valuable information. Sincerely yours     Huan-Lian Tsai

Da-Yeh University      Taiwan

耑此 敬頌  時祺 大葉大學工學院電機系 副教授  蔡渙良  敬筆 聯絡電話:(04)8511888轉2183,2204 傳真電話:(04)8511245 行動電話:0932162223

–        Research Gate  Dr. Donaldas Zanevičius , Faustas Keršys  Geodezinių koordinačių perskaičiavimo technologijos,  taikant h – geometrijos funkcijas

Kad galėtume pasikeisti informacija ir patyrimu kosminių technologijų tematika, siūlome susiburti į       Inžinierių klubą Mars

Dr. Donaldas  Zanevičius         dzanevicius@yahoo.com