bae-systems-to-modernize-us-air-forces-f-15-fleet

The modernization program aims to improve the F-15 Eagle’s electronic warfare capabilities. Photo by the U.S. Air Force.

2016.11.29     Lėktuvai nuolat tobulinami diegiant naujas elektroninio valdymo sistemas

http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2016/11/15/BAE-Systems-to-modernize-US-Air-Forces-F-15-fleet/4891479241723/

2016.09.05

Lietuvos sausumos pajėgų vadas brg. gen. Valdemaras Rupšys, informavo (Delfi, 2016 m. rugpjūčio 2 d.) , kad Lietuvos kariuomenė įsigijo iš Vokietijos keturias vokiškas haubicas PZH2000, o po trejų metų jų turės 21. Pirmą kartą savaeigės haubicos PZH2000 išbandytos Klaipėdos rajone, Povilo Plechavičiaus poligone.

Taikiniams stebėti ir pataikymams fiksuoti buvo naudojamas radaras    AN/TPQ-36.

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/generolas-apie-isbandytas-haubicas-atgrasytume-potencialu-priesa.d?id=71952642

 2016.07.11    Klausimėlis.     Kodėl JAV armijai 1946 m. prireikė kompiuterio?

JAV armijos Balistikos laboratorija skaičiuodavo artilerijos sviedinio balistikos trajektorijas. Tai pareikalaudavo daug skaičiavimo laiko, kas armijai buvo nepriimtina. JAV generolai kreipėsi į Pensilvanijos  universitetą, gal jie galėtu sukurti tam skirtą skaičiavimo mašiną.

Moore School of Electrical Engineering of the University of Pennsylvania specialistai sukūrė tokią skaičiavimo mašiną ir ja pavadino ENIAC.   Tai ir buvo žmonijos naujos epochos – kompiuterių epochos pradžia.

Priminsime ENIAC skaičiavimo mašinos pagrindinius parametrus.  Ją sudarė 17468  elektroninių lempų, 70000  varžų, 10000  kondensatorių, 1500  rėlių. Jos maitinimui reikėjo 180 kw. galingumo  elektros energijos. Ji svėrė 30 tonų.  ENIAC galėjo atlikti 5000  sudėties operacijų per sekundę. Tada atrodė, kad tai fantastinis greitis.

Kodėl vėl grįžtama prie balistikos?   Artilerija neišnyko. Be to, dar  atsirado įvairios paskirties ir dydžio raketos. Lietuvoje atsirado pramonė, kuri gamina karinę techniką. Taigi, balistika vėl reikalinga.

Dr. Donaldas Zanevičius

projectile-motion-13-728

 

 

Artilerijos sviedinio balistika. Klasika

Balistika, kaip fizikos mokslas turi senas tradicijas. Šiuo metu balistika vėl plačiai tyrinėjama, kadangi atsirado raketų balistikos problemų. Raketų balistika turi strateginę reikšmę, todėl apie tai mažai rašoma atviroje spaudoje.

Mes pradžioje priminsime artilerijos sviedinio balistikos lygtis. Po to parodysime kaip balistikos lygtys atrodo naudojantis h- geometrijos metodais.

Klasikinės balistikos matematinis modelis

Dažniausiai parodomas matematinis modelis x,z koordinačių sistemoje yra

P2_01  (1)

kur Vo – pradinis greitis, α – pradinis kampas su x koordinačių ašimi. Lygties sprendimų yra įvairių. Viename iš jų, kada lygtis (1) transformuojama į lygtį

P2_02  (2)

Pradžioje panagrinėsime atvejį, kai ieškome lygties (2) sprendinio , kada

z=0  (3)

Suraskime atstumą R, kurį nuskrenda artilerijos sviedinys. Pažymėkime

x=R

Iš (1) galėsime parašyti

P2_04  (4)

kur

P2_05 (5)

P2_06  (6)

Maksimalus aukštis S į kurį pakyla artilerijos sviedinys bus

P2_07  (7)

Laikas per kuri artilerijos sviedinys nuskrenda iki tikslo bus

P2_08   (8)

Tuo atveju, kada žinomas reikiamas atstumas R ir pradinis sviedinio greitis Vo, reikiama kampą surasime iš lygčių

P2_09  (9)

P2_10  (10)

Kur atan visada skaičiuojama begalinės eilutės pagalba

P2_11    (11)

Paimkime konkretų pavyzdį. Duota

v0=100       α0=300                 g=9.81            (12)

Kampą duota laipsniais visada reikia perskaičiuoti į radianus

P2_13                                        (13)

Iš (12) ir (13) gausime

α=0,5236                                                            (14)

Jeigu reikia surasti R (4), S (7) ir t (8). Paskaičiavus su kompiuteriu gausime

R=882,799     S=127,421     t=10,194     (15)

Jeigu žinome Vo ir R, o reikia surasti α ,tai iš (9), (11) gausime

α=0,5236                                                           (16)

Balistikos matematinis modelis h – geometrijos pagrindu

Perrašykime lygtis (1), (2), kuriose kampai jau matuojami ne laipsniais, o h – parametrais.

P2_17     (17)

P2_18   (18)

Priimkime sąlygą (3). Pradėkime nuo uždavinio (9), kada yra žinoma reikiamas atstumas R ir pradinis sviedinio greitis Vo. Reikia surasti kampo dydį h. Iš lygties (17) gausime

P2_19   (19)

Priėmę reikalingas reikšmes iš (12) ir (15) iš (19) gausime

h=0,366026                                         (20)

Kad galima būtų sulyginti su skaitmenine reikšme gauta naudojantis klasikinės geometrijos modeliais (16), kampo dydį matuojama h – parametrais perskaičiuosime į kampo dydį matuojamą radianais, pasinaudodami formule

P2_21              (21)

Iš (20) ir (21) gausime

α=0,5236                                           (22)

Kaip matome iš (16) ir (20), (22), skaičiavimo rezultatai pilnai sutampa. Tačiau:

  • (16) gauta naudojantis klasikinės trigonometrijos funkcija atan (9) ir begaline eilute (11),
  • (20) gauta skaičiuojant algebrinę išraišką (19)

Skaičiuojant artilerijos pabūklo kampą α lauko sąlygomis yra žymiai patogiau, jeigu nereikia skaičiuoti trigonometrinių funkcijų.

Paskaičiuosime h – geometrijos metodais dar trijų parametrų reikšmes, kurios buvo skaičiuotos klasikinės trigonometrijos metodais: R (4), S (7), t (8).

Suraskime atstumą R, kurį nuskrenda artilerijos sviedinys. Vietoje (4) galėsime parašyti

P2_23     (23)

Priminsime sph, cph ir tph ir jų atvirkštines funkcijas

P2_24-1      P2_24-2                 (24)

P2_25-1      P2_25-2   (25)

P2_26-1      P2_26-2                                       (26)

Funkcijos (23) dalį pažymėsime atskira raide M

P2_27                                         (27)

Funkcija M (27) pasižymi įdomiomis savybėmis.

Maksimalus aukštis S į kurį pakyla artilerijos sviedinys bus

P2_28                                                               (28)

Laikas per kuri artilerijos sviedinys nuskrenda iki tikslo bus

P2_29                                                                  (29)

Paskaičiuokime jų reikšmes esant h (20), kas atitinka α (16)

R=882,799      S=127,421      t=10,194(30)

Kaip matome iš (30) ir (15), skaičiavimo rezultatai pilnai sutampa. Tačiau:

  • (15) gauta naudojantis klasikinės trigonometrijos funkcija sin ir cos (4) ir begalines eilutes (5), (6)
  • (30) gauta skaičiuojant algebrines išraiškas (23), (28), (29)

Skaičiuojant artilerijos pabūklo kampą α lauko sąlygomis yra žymiai patogiau, jeigu nereikia skaičiuoti trigonometrinių funkcijų.

Dr. Donaldas Zanevičius