6. 2015.12.09d. įvyko knygos „Lietuvos mikroelektronikos raida Vilniaus “Ventoje“ išleidimo organizacinio komiteto posėdį.

Toliau buvo svarstoma knygos struktūra ir atskirų jos dalių turinys. Posėdyje dalyvavo 13 organizacinio komiteto narių.

Išklausyti pranešimai kaip buvo kuriamas, gaminamas ir išbandomas pirmasis tuometinėje (1966m.) Tarybų Sąjungoje bortinis kompiuteris „Neris“. „Neris“ buvo pagaminta iš „Ventoje“ suprojektuotų ir pagamintų mikroschemų. Kompiuterį užsakė Kijeve esanti Antonovo lėktuvų projektavimo ir gamybos firma, gaminanti žinomus lėktuvus Antey. Kompiuteris buvo išbandytas skraidymo sąlygomis ir pripažintas kaip tinkamas eksploatuoti. Pats Antonovas informavo Maskvoje esanti Aviacijos ministrą, kuris tuojau pat pasiūlė, kompiuterių kūrėjus apdovanoti Lenino premija. Buvo paruošta dokumentacija jos serijinei gamybai Lvove esančioje gamykloje.

Išklausyti pranešimai kaip buvo kuriamas, gaminamas ir išbandomas dirbtiniam Žemės palydovui Saliut skirtas vienas iš blokų. Reikia atkreipti dėmesį, kad tada (1967m.) buvo tik pradėti gaminti germanio tranzistoriai. Problemų buvo begalės. Reikėjo suprojektuoti taip, kad blokas dirbtu pakėlimo į kosmosą ,bei skridimo kosmose sąlygas. Viskas buvo padaryta taip, kaip prašė kosminio laivo Saliut projektuotojai. Pradžioje sekė daugybė išbandymų. Tik po to buvo išskraidinta į kosmosą. Viskas veikė puikiai, ir jokių priekaištų mums nebuvo.

Knygos išleidimo organizacinio komiteto posėdyje, buvo pasiūlytas dar vienas galimas knygos pavadinimo variantas „Institutas „Venta“ – kompiuterių, mikroelektronikos ir kosminių technologijų pradininkas Lietuvoje“. Jų matyt bus dar ne vienas.

Pradėta rinkti „Ventoje“ dirbusių specialistų nuotraukos ir jų darbinės veiklos aprašymai (CV).

Pavyzdžiui.

Dr. Donaldas Zanevičius CV

– Kauno Politechnikos Institute apgintas diplominis darbas, kuris pripažintas pirmuoju

diplominiu darbu Elektroniniu skaičiavimo mašinų tema (1958m.)

– Perskaitytas pirmasis Kauno Politechnikos Institute (KPI) paskaitų ciklas „Elektronines

skaičiavimo mašinos“ (1959m.)

– Pirmosios Lietuvoje Elektroninės skaičiavimo mašinos projektuotojas ir gamintojas SKB prie

Vilniaus Skaičiavimo Mašinų Gamyklos (1961m.). Tai buvo ESM pagaminta naudojant

elektronines lempas.

– Mokslinio tyrimo instituto „Ventos“ ir Šiaulių „Nuklono“ gamyklos įkūrėjas, ilgametis „Ventos“

direktorius (1962m)

– Kijevo firmos „Antonov“ prašymu buvo sukurtas lėktuvams skirtas kompiuteris mikroschemų

pagrindu. Pripažinta, kad tai pirmasis tuometinėje Tarybų Sąjungoje(1966m.) bortinis

kompiuteris mikroschemų pagrindu. Buvo pasiūlyta D. Zanevičių pristatyti Lenino premijai

gauti.

– Lietuvos Respublikos Mokslo ir Technikos premijos laureatas (1974m.)

– Lietuvos Mokslų Akademijos Puslaidininkių fizikos instituto direktoriaus pavaduotojas

mokslo reikalams (1977m.)

– Ilgametis atkurtos Lietuvos inžinierių sąjungos prezidentas. (1989m.)

– Lietuvos Mokslų Akademijos Prezidento patarėjas (1993m.)

– Drezdene vykusio 1-ojo Europos inžinierių suvažiavimo dalyvis. Suvažiavime buvo nutarta

įkurti Europos inžinierių sąjunga (ECEC).(1998m.)

– Pasaulis pripažino Dr. Donaldo Zanevičiaus sukurtą „h – GEOMETRY“ (2010m.)

– American Research Institute For Development (ARIPD)

ARIPD American Association of International Researchers (2014m.)

– NASA susidomėjo h-geometrijos panaudojimu kosminės geodezijos skaičiavimuose.(2015m,)

5. 2015 m. birželio 01 d.

Mikroelektronikos pradininkui Lietuvoje,

Mikroelektronikos mokslinio tyrimo instituto „VENTA“ įkūrėjui,

Pirmos mikroschemos Lietuvoje ir jų pagrindu pirmos skaičiavimo mašinos kūrėjui,

Inžinieriui, mokslų daktarui

Donaldui Zanevičiui

Jūs savo veržlumo ir sugebėjimų dėka įžvelgėte elektronikos vystimosi tendencijas ir jautėte, kad Lietuvoje yra tinkamos sąlygos vystyti mikroelektronikos pramonę. Įtikinote tam pritarti Lietuvos ir tuometinės visasąjunginės ministerijos vadovus. Nuo 1962 m., per trumpą laiką pajėgėte suburti gausų gerų specialistų būrį, pastatyti šiuolaikiškus modernius „VENTOS“ instituto ir gamyklos korpusus, aprūpinti juos moderniausia aparatūra. Patraukėte paskui save mylinčius techniką inžinierius, sudarėte sąlygas jų moksliniam darbui ir materialiniam gerbuviui. Už tai esame labai dėkingi.

Sveikiname Donaldą Zanevičių 80 – jo gimtadienio proga

Galite džiaugtis, kad Lietuvos mikroelektronikos ir skaičiavimo technikos mokslo ir pramonės pasiekimai tapo plačiai žinomi.

Linkime ir toliau garsinti Lietuvos mokslą, geros sveikatos, ilgų gyvenimo metų ir daug daug asmeninės laimės !

Pagarbiai, buvę kolegos

Buvusio Mikroelektronikos mokslinio tyrimo instituto „VENTA“ kolektyvo atstovai:

Vaidotas Abraitis

Edmundas Čepė

Elvidas Kavaliauskas

Kajetonas Juknevičius

Steponas Sadauskas

4. 2015. 11.20 Mikroelektronikos pramonė ir mokslas šiandieniniame pasaulyje.

Arba, ką mes išleidome iš savo rankų?

Kinijos IT konglomeratas „Tsinghua Unigrup“ per artimiausius metus numato investuoti į naują mikroschemų gamyklą 47 milijardus USD. „Tsinghua Unigrup“ kartu su Tsinghua universitetu, turinčiu daugiau nei 43000 studentų, intensyviai tam ruošiasi. Pasirašyta sutartis su JAV firma „Intel“. Ruošiamos sutartys su kitomis firmomis.

Įdomu tai, kad savu laiku, į „Ventą“ atvažiavo specialistų delegacija iš Kinijos. Tada jie suprato kokias perspektyvas turi mikroelektronikos pramonė. Susipažinę su „Ventoje“ esančiomis technologijomis paprašė jas parduoti. Kelių mikroschemų technologijos buvo parduotos Kinijai.

Po to „Ventos“ specialistai važiavo į Kiniją, kur padėjo kinams įsisavinti jiems naują mikroschemų gamybos technologijas. Kinija toliau plėtė šią, labai plačią rinką turinčią, pramonės šaką.

Mes gi ją praktiškai likvidavome. Tuo pačiu užsidarė moksliniai darbai ir studentų ruošimas Lietuvos universitetuose. Šiandiena pasaulyje yra trys firmos projektuojančios ir gaminančios mikroschemas, kurių pajamos per metus viršija 50 milijardų USD. Tai „Intel“, „Samsung Electronics“ ir „Qualcom“. Įdomu tai, kad „Venta“ buvo įkurta 1962 metais, o firma „Intel“ 1968 metais.
2014 metais firmoje „Intel“ dirbo 106700 darbuotojų.
Dr. Donaldas Zanevičius

3. 2015.11.19. Suderinta rašomos knygos „ Lietuvos mikroelektronikos raida Ventoje“ dalys

1. Naujų idėjų laikmetis. „Ventos“ įkūrimas. Pirmieji pasiekimai.

2. Sparti „Ventos“ plėtra. Naujų pastatų, pritaikytų aukštiems vakuuminės higienos ir

energetikos reikalavimams, statyba.

3. Mikroschemų projektavimas ir gamyba, jų kokybės klausimai. Mikroschemų nomenklatūra.

4. Mokslinė veikla ir ryšys su Lietuvos Mokslų Akademija ir Universitetais. Apdovanojimai.

5. Mikroelektronikos pasiekimai pasaulyje ir jos perspektyvos.

Dr. Donaldas Zanevičius

2. 2015.11.14 Informacija apie knygos „Lietuvos mikroelektronikos raida Ventoje“ išleidimo organizacinio komiteto posėdį.

2015.11.12d. įvyko knygos „Lietuvos mikroelektronikos raida Ventoje“ išleidimo organizacinio komiteto posėdis. Dalyvavo 13 buvusių Ventos darbuotojų. Apsvarstytas knygos turinys. Sudaryta knygos redakcinė kolegija.

Pateiksime kai kurios mintis išsakytas posėdžio metu.

Mikroelektronika – tai kaip motina, kurios vaikai – kompiuteriai, mobilieji telefonai ir kiti elektroninių paslaugų aparatai – viso pasaulio žmonėms pasirodė įdomūs ir reikalingi, todėl jų dabar yra maždaug tiek, kiek yra Žemės gyventojų. Pačių mikroschemų integracija išaugo taip, kad artimiausiu laiku bus pagaminta mikroschema, kurioje bus tiek tranzistorių, kiek yra žmonių šioje Žemėje. Valstybės (o jų yra nedaug), kurios šiandiena turi mikroelektronikos pramonę – yra turtingos valstybės. Mikroelektronika yra mokslui labai imli ūkio šaka ir reikalauja labai plėsti šalies mokslo įstaigas ir universitetus. Tokios šalies intelektualinis lygis yra aiškiai aukštesnis.

Savu laiku buvome sukūrę labai stiprų ir pakankamai didelį mokslinių tyrimų institutą Ventą, kuri iniciavo (finansiškai palaikė ir perdavė daug brangių įrengimų) Kauno Politechnikos instituto (anų laikų pavadinimas), Vilniaus universiteto, Lietuvos Mokslų Akademijos Puslaidininkių fizikos instituto ir kitų mokslo įstaigų plėtrą ir mokslinius tyrimus.

Manome, kad visą tai kūrusiems mokslininkams ir specialistams tikslinga būtų sukurti paminklą skirtą

Inžinieriams, fizikams, matematikams, chemikams ir kitų sričių specialistams, kurie sukūrė Lietuvoje mikroelektronikos – kompiuterių mokslinį – gamybinį potencialą.

Dabar susiformavo keistas viso to vertinimas. Kiekvienas gali nusipirkti kompiuterį darbui internetu, arba mobilųjį telefoną, kurie dirba tik todėl, kad yra dirbtinių Žemės palydovų sistema . Dirbti kompiuteriu jau pradedama mokyti vaikų darželyje. Mokyklose visi mokosi dirbti su kompiuteriais. Iš esmės keičiasi mokyklų mokymo procesas. Problema yra ta, kad moksleiviai puikiai įvaldę kompiuterius, reikalauja, kad ir humanitarinių mokslų mokytojai tai irgi išmoktų. Universitetai pereina prie plataus kompiuterinių panaudojimo studijų metu. Geriausiai apmokami specialistai yra profesionalai gerai mokantys dirbti su kompiuteriais – informacinių technologijų specialistai. O tokių specialistų jau dabar labai trūksta. Ką galvojo anksčiau dirbę, aukštojo mokslo strategai?

Internetas tapo kasdienine veiklos dalimi. Ir visą tai buvo galima buvo suprojektuoti ir pagaminti, kadangi buvo išrastas tranzistorius, o po to sekė mikroschemų audringas projektavimas, gamyba ir panaudojimas Jeigu jūs dar nemokate ar nenorite dirbti su kompiuteriu, gero darbo tikrai negausite. Liūdna ateitis laukia tų, kurie “neperneša“ nei matematikos, nei kompiuterių.

Kompiuterius ir mobiliuosius telefonus naudoja labai daug žmonių ir beveik niekas nežino kas visą tai kūrė, kurią ir gamina. Ir svarbiausia, kad jie nenori tai žinoti. Kuriant greitaeigius tranzistorius galinčius dirbti su aukšto dažnio signalais iš kosmoso (tai internetas , televizija ir mobilieji telefonai) ir vėliau jų pagrindu mikroschemas, pasaulyje dirbo tūkstančiai talentingiausių inžinierių, fizikų, matematikų. Reikia pasakyti, kad internetą naudoja viso pasaulio valstybės (visa Afrika), nors valstybių kurios sugebėjo sukurti toki mokslinį potencialą yra vos keletą. Tada buvo rašoma, kad pasaulyje (iš 190 pasaulio valstybių) yra tik penkios valstybės (tame tarpe Lietuva), kurios turi specialistus mokančias kurti ir gaminti mikroschemas. Prisimenu, tada buvo atvažiavęs specialistas iš Anglijos susipažinti su Ventos darbais. Jis buvo pritrenktas. Anglijoje visi galvoja, kad lietuviai moka gaminti tik skanius kumpius ir dešras. O še tau, lietuviai projektuoja ir gamina mikroschemas. Anglija to tirai dar neturėjo.
Na, o dabar vyksta Kibernetinis karas. Kas tai yra? Tai karas, kada jo kariai numeta šautuvus į kampą, o pasiimę mikroelektronikos pagrindinę mikroshemą – mikroprocesoriu bando pergudrauti savo priešą. Bet tam reikia labai daug žinių.

Ventos įkūrėjas ir ilgametis jos direktorius Dr. Donaldas Zanevičius

1. 2015 10 16 Jubiliejus 70 – 55 – 50 – 5,5 mlrd. tranzistorių vienoje mikroschemoje.

2017 metais :
– Gruodžio 23d pasaulis švęs 70 metų jubiliejų kaip buvo išrastas tranzistorius už ką jo autoriai gavo Nobelio premiją.
– spalio 2 d. švęsime 55 metų jubiliejų, kai Vilniuje buvo įkurtas mokslinis – gamybinis kompleksas „Venta“ skirtas mikroelektronikos gaminių projektavimui ir gamybai.
– vasario 16 d. švęsime 50 metų jubiliejų, kai moksliniame – gamybiniame komplekse „Venta“ buvo suprojektuotas ir pagamintas pirmasis tranzistorius Lietuvoje.
– Pasaulis atžymės neįtikėtiną mikroelektronikos specialistų pasiekimą – bus pagaminta mikroschema, kurioje bus 5,5 milijardai tranzistorių. Mikroschemoje sujunta tarp savęs tiek tranzistorių, kiek yra žmonių šioje Žemėje. Reiškia mikroschemoje yra virš dešimties milijardų jungiančių laidelių. Kaip surasti tą laidelį, jeigu dėl jo visa mikroschema nebeveikia. Reikia tik stebėtis kaip toli, intelekto prasme nuėjo mikroelektronikos specialistai palyginus su kitų sričių specialistais. Tai jau panašu į fantastiką.

Šias šventes ruošiasi sutikti ir „Ventoje“ dirbę mikroelektronikos inžinieriai, fizikai, matematikai, chemikai ir kitų sričių specialistai. Čia, savo laikų, dirbo virš tūkstančio specialistų baigusių Lietuvos universitetus. Jau „Ventos“ darbo pradžioje sukurtų mikroschemų pagrindu buvo suprojektuotas ir pagamintas mikro kompiuteris skirtas aviacijai, už ką buvo pasiūlyta jos autorius apdovanoti Lenino premija. Šia premija buvo apdovanojami aukščiausio techninio lygio darbai. Vėliau Šiauliuose buvo įkurta Ventos filialas – gamykla „Nuklonas“, Kauno technologijos institute įkurta Pramoninės elektronikos katedra ir Mokslinių tyrimų Mikroelektronikos laboratorija , Vilniau universitetas išplėtė Puslaidininkių fizikos katedrą, Lietuvos Mokslų Akademija įkūrė Puslaidininkių fizikos institutą.
Ventos vadovai visą laiką lygino savo rezultatus su JAV firma Intel. Kurį laiką pavykdavo lenktyniauti. Paskui pradėjome atsilikti. Pagrindinė priežastis – JAV strategai suprato, kad reikia labai sparčiai vystyti tam skirtų naujų technologinių įrengimų projektavimą ir gamybą. Ką JAV ir padarė, bet tam reikėjo labai jau didelių pinigų. Pas mus prasidėjo atsilikimas. Intel sparčiai augo. Šiandiena tai didžiausi mikroschemų projektavimo ir gamybos firma. Duosiu tik vieną skaičių. 2015m. Intel trečio ketvirčio pajamos sudarė 14.5 mlrd. USD.
Jubiliejų pasirengimui sudaryta iniciatyvinė grupė . Vienas iš šios grupės planuojamų darbų yra knygos „ Lietuvos mikroelektronikos raida Ventoje.“ (Sąlyginis pavadinimas) paruošimas ir išleidimas.
Tie, kurie dirbo „Ventoje“, arba kuriame nors universitete, ir suprantančius mikroschemų projektavimą ir technologijas, kviečiame informuoti mus, kas jų nuomone turėtų būti parašyta planuojamoje išleisti knygoje. Pasiūlymus prašome siusti elektroniniu paštu dzanevicius@yahoo.com

„Ventos“ įkūrėjas ir ilgametis jos direktorius Dr. Donaldas Zanevičius