U.S. China is now the world’s largest solar power producer

5008ebcd4c55a73b78caf7e7e6497f61

On Saturday, the National Energy Administration (NEA) noted that the nation officially claimed the title after doubling its installed photovoltaic (PV) capacity last year. By the end of 2016, China’s capacity hit 77.42 gigawatts

https://www.yahoo.com/tech/china-become-world-biggest-producer-032449293.html

 These cities are totally slaying the solar power game1e61cf637841add40f7fa6c116b243e9Country has made some serious solar strides in 2016, particularly in 20 cities across the country.

America’s „shining cities“ helped the country attain 42,000 megawatts of solar energy capacity by the end of 2016 .

https://www.yahoo.com/news/cities-totally-slaying-solar-power-212033665.html

California’s solar energy set power supply record in March

Solar_Energy_California_42654

https://www.yahoo.com/news/m/c8cc534e-1030-377d-9466-ce40ff2da2cb/ss_california{a89d71235c61659fea82b2bb473e4c96de94ddba8916d931d1506f2688fccf36}27s-solar-energy-set.html 

Solar Cell and h – Geometry.
Susipažinęs su straipsniu:
Donaldas Zanevičius  The Calculation of Solar Cells with the Function of h-Geometry. Journal of Natural Sciences 1(1); June 2013 pp. 01-07
http://aripd.org/journals/jns/Vol_1_No_1_June_2013/1.pdf
Prof. Huan-Lian Tsai Da-Yeh University Taiwan parašė savo įvertinimą:
Dear Dr.Donaldas Zanevi
ius:
I have downloaded and studied your honorable work. The exponential function  seems to be impemtmeted in some applied software package. Thank you for your valuable information.
Sincerely yours
Prof. Huan-Lian Tsai
Da-Yeh University      Taiwan

耑此
敬頌  時祺
大葉大學工學院電機系
副教授  蔡渙良  敬筆
聯絡電話:(04)8511888轉2183,2204 傳真電話:(04)8511245 行動電話:0932162223
Profesoriaus Huan-Lian Tsai pranešimas tarptautinėje konferencijoje
Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2008
WCECS 2008, October 22 – 24, 2008, San Francisco, USA
Susipažinę su straipsniu:
Donaldas Zanevičius, Faustas Keršys
GEODEZINIŲ KOORDINAČIŲ PERSKAIČIAVIMO TECHNOLOGIJOS, TAIKANT h – GEOMETRIJOS FUNKCIJAS
GEODEZIJA IR KARTOGRAFIJA / GEODESY AND CARTOGRAPHY 2013 6(4); 160-163p. straipsnis parašytas lietuvių kalba apie h-geometrijos metodus
Harvard‘s Department of Astronomy, Smithsonian Astrophysical Observatory and NASA Astrophysics Data System (http://adsabs.harvard.edu/abs/2010GeCar..36..160Z ) savo metinėje apžvalgoje, apie jiems įdomiausius straipsnius, patalpino informaciją apie šį straipsnį pirmuoju numeriu. Straipsnis iškarto papuolė į pasaulyje leidžiamus mokslinius apžvalginius leidinius (Research Gate ir kiti).

DoZenevicius

Donaldas Zanevičius

Įkelta 2017-04-18