12-2

 

  1. 12. 14                                                           Prieš 50 metų, 1967 m.  vasario mėn. 16 d.                                      
  2.                              Mokslinio tyrimo institute „VENTA“ buvo suprojektuotas ir pagamintas                                                       Pirmasis tranzistorius Lietuvoje.

Dar dirbdami Specialiame konstravimo biure prie Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos, kur sukonstravome ir pagaminome (1960m.) pirmąjį Lietuvoje elektroninę (lempinę) skaičiavimo mašiną (kompiuterį), supratome,  kad elektronines lempas reikės keisti tranzistoriais. Pradėjome darbus. Supratome, kad tam reikės visiškai naujų įrengimų , technologijų ir specialistų. Grynai mūsų pačių iniciatyva suorganizavome ir įkūrėme Institutą „Venta“ (1962m.) Kad pradėti darbus priimdavome tik Kauno ir Vilniaus universitetų tik ką baigusius absolventus. Visi mokėmės puslaidininkinių prietaisų gamybos technologijų. Kiek buvo galima pirkome arba gaminome patys technologinius įrengimus.  Restauravome senus pastatus ir statėme naujus, specialiai tam suprojektuotus korpusus.

Po intensyvaus darbo ir mokymosi, 1967m. vasario 16d. pagaminome savo suprojektuotą pirmąjį tranzistorių Lietuvoje. Jautėme didžiulį pasitenkinimą ir pasididžiavimą. Supratome, kad tai tik pirmas žingsnis. Reikėjo išmokti daryti mikroschemas, kuriose yra daug tranzistorių. (Daugiau apie tai galima paskaityti šios svetainės skyriuose Mikroelektronika, Žmonės).  Augome patys, statėme naujus, vakuuminės higienos reikalavimus atitinkančius pastatus ir mokėmės, mokėmės kas aspirantūroje, kas savarankiškai. Sparčiai augo Kauno ir Vilniaus universitetų kai kurios katedros. Manau, kad tuo metu nebuvo kitos pramonės šakos, kur būtu taip sparčiai vystomos technologijos. Technologijų pasiekimus vertindavome kas mėnesį. Turėjome 60 mokslo daktarų.  Dabar, praėjus penkiasdešimt metų, visą tai visuomenė vertinama truputį kitaip. Dabar parduotuvėje gali nusipirkti kompiuterį, kuriame kiekviena mikroschema sudaryta iš kelių ar keliasdešimt milijonų tranzistorių. Daugelis iš kompiuterių naudotojų net nežino kas yra to kompiuterio viduje. Šiandieną jau planuojama pagaminti mikroschemą, kuri talpintų 5,5  milijardų tranzistorių (maždaug tiek, kiek tada buvo gyventojų visoje planetoje Žemė). Kad suprojektuoti vieną tranzistorių reikia įvesti apie 20 koordinačių mikrono dalių tikslumu.  Sunku įsivaizduoti kaip dirba tokių mikroschemų projektuotojai. Bet visi pradėjo nuo vieno tranzistoriaus. Firma „Intel“ buvo įkurta 1968m. metais. Firmoje „Intel“ 2014m.  jau dirbo 106700   darbuotojų. Buvo parduota produkcijos už 14,5   milijardus dolerių

„Venta“ statėsi ir sparčiai augo. Atsirado poreikis turėti gamyklą.  Šiauliuose įkūrėme filialą , kuris vėliau tapo  mūsų Mokslinio gamybinio komplekso „Venta“ serijine gamykla „Nuklonas“. Norintys sužinoti daugiau apie tai, skaitykite mūsų svetainės skyriuose „Mikroelektronika“ ir „Žmonės“.

Ne visi, tada pradėję kurti mikroschemas, šiandiena sulaukė pirmojo tranzistoriaus sukūrimo 50 – mečio jubiliejaus. Tačiau ir šiandiena susirinkę, buvę mikroelektronikos pradininkai, labai šiltai prisimena kaip tai buvo kuriama ir dirbama.

Šiuo metu planuojame parašyti knygą apie tai. Prisiminimus apie pirmojo tranzistoriaus sukūrimą jau pateikė , tada buvę Lietuvos universitetų absolventai ir daug prisidėję prie mikroelektronikos pramonės ir mokslo sukūrimo Lietuvoje – Genutė  Pranauskienė, Julius Danielius, Romas Pilvinis, Steponas Sadauskas ir kiti.

„Ventos“ ir „Nuklono“ įkūrėjas ir pirmasis „Ventos“ direktorius Dr. Donaldas Zanevičius.

 

0003

Donaldas Zanevičius

 

01         02           03   05

Julius Danielius                               Genutė Pranauskienė                              Steponas Sadauskas                    Romas Pilvinis

 

 

 

2017.02.16

Gerbiamieji Ventiškiai
Sveikinu Jus su Vasario 16 d.  99 metinėmis.

Sveikinu Jus su Pirmojo tranzistoriaus Lietuvoje sukūrimo 50-mečiu. Jūsų darbai įeis į Lietuvos mokslo ir pramonės pasiekimų istoriją.

Jums tikriausiai žinoma, kad ši informacija buvo paskelbta mūsų svetainėje

Electronic Devices

Ten yra ir Jūsų nuotraukos. Kiekvienas gali atsidaryti Google su savo vardu ir pavarde ir surasti šią informaciją, kurią galima cituoti kaip paskelbtą informaciją. Iki pasimatymo!

Sveikinu su pagarba, Donaldas Zanevičius

 

Gauti sveikinimai.

Gerbiamas Direktoriau, Donaldai Zanevičiau,
Dėkoju už sveikinimą ir įvertinimą. Taip pat ir Jus sveikinu su gražia Lietuvos Nepriklausomybės  99 – mečio ir Lietuvoje pirmo mūsų įmonėje sukurto Tranzistoriaus 50 – mečio sukaktimi. Be Jūsų energijos, atkaklumo ir kantraus kryptingo vadovavimo nebūtu to, kas padaryta. Dėkojame Jums.

Pagarbiai, Genė Pranauskienė

 

Gerbiamas direktoriau!

Sujaudintas Jūsų pasveikinimo. Labai ačiū. Tikrai nesitikėjau ir negalvoju, kad esu vertas tokios išskirtinos pagarbos. Juk mūsų buvo daug, ir daugelis tam darbui atidavė savo jaunystę, brandą, sugebėjimus ir sveikatą. Norėčiau, kad nė vieno mes neužmirštume. Linkiu Jums daug laimės ir sveikatos ir norėčiau su Jumis susitikti pabendrauti.

Su gilia pagarba, buvęs Jūsų pavaldinys Romualdas P.

 

Įkelta 2017-03-14