Intelektas

Intelektas – ekonominio ir socialinio vystymosi sėkmės pagrindas. Patyrimas yra. Lietuvoje buvo sukurta 7000 naujos darbo vietos. Dr. Donaldas Zanevičius. 2018-10-02 Žmogaus intelekto reikšmė ypač išryškėjo šiuo metu, kada atsirado dirbtinio intelekto kompiuterinės programos, robotai ir ruošiamasi ketvirtajai pramonės revoliucijai. Trečioji pramonės revoliucija įvyko. Tai buvo 1950 -1980 metai. Pagrindinis faktorius sukėlęs trečiąją pramonės revoliuciją buvo

Mikroelektronika 1

6. 2015.12.09d. įvyko knygos „Lietuvos mikroelektronikos raida Vilniaus “Ventoje“ išleidimo organizacinio komiteto posėdį. Toliau buvo svarstoma knygos struktūra ir atskirų jos dalių turinys. Posėdyje dalyvavo 13 organizacinio komiteto narių. Išklausyti pranešimai kaip buvo kuriamas, gaminamas ir išbandomas pirmasis tuometinėje (1966m.) Tarybų Sąjungoje bortinis kompiuteris „Neris“. „Neris“ buvo pagaminta iš „Ventoje“ suprojektuotų ir pagamintų mikroschemų. Kompiuterį